Je voelt je als een bol wol tussen de voorpoten van een kat.
De hauwen blijven niet uit en het afwikkelen lijkt onafwendbaar.

Psychot
herapie kan het kluwen van wol zo openleggen,
dat niemand beter dan jij ziet
welke knopen wel en welke niet te ontwarren en hoe.
praktijk voor psychotherapie